HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Eva IŠTVÁNKOVÁ     

Soud: Městský soud Praha

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Eva IŠTVÁNKOVÁ
 
Komentář číslo: 8674                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 2.14
Datum: 09.08.2018 10:33:47
 
Komentář číslo: 8239                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 05.01.2018 08:46:04
 
Komentář číslo: 6903                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Hra na spravedlnost. Formalismus spojený s hrou na nezávislého, což se projevuje v tristním odůvodnění rozhodnutí. Mějte se na pozoru, pokud jdete do jednací síně k této soudkyni. Úsměvy, které zastírají pravou osobnost soudkyně.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 18.04.2016 09:59:55
 
Komentář číslo: 5739                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: vyzivne bez vypocitat "mate dost"
Pošlete email ke komentáři
Datum: 06.02.2015 09:02:46
 
Komentář číslo: 5585                Spisová značka: 31C39/2012    
Průměr Hodnocení: 1.43
Datum: 20.12.2014 03:01:58
 
Komentář číslo: 5258                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 9.17
Komentář: Podle mého názoru je soudkyně spravedlivá. Objektivně zvážila všechny okolnosti i předložené důkazy. Jednala věcně, nezaujatě s věcí byla v rámci možností připravena. Před vynesením rozsudku si nás ještě zavolala, aby získala doplňující informace.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 21.08.2014 02:26:02
 
Komentář číslo: 4704                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 06.02.2014 06:34:09
 
Komentář číslo: 3319                Spisová značka: 19Co 448/2010    
Průměr Hodnocení: 1.29
Komentář: Jmenovaná 2x reagovala pozitivně na žádost o odročení soud. říz. z důvodu prokazatel. úrazu a PN žalovaného, 3. žádost nepochopitelně ignorovala s odůvodněním, že se žalobce řízení vyhýbá.
Tímto jednáním zapříčinila závažný zásah do ústavních práv žalovaného, čímž způsobila závažnou újmu. V tomto př. se jedná o trestnou činnost soudkyně.
Žalobce je z její příčiny v souč. době ve fin. a život. krizi.
Objektivní hodnocení.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 30.11.2012 04:32:04
 
Komentář číslo: 2951                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Komentář: Její nespravrdlivá rozhodnutí jen potrhují její ovlivitelnost a v současnosti vychází vstříc všem kteří mají nějaké vazby na vlivné státní i soukromé instituce
Pošlete email ke komentáři
Datum: 06.08.2012 01:04:20