HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Miroslav FERÁK     

Soud: Nejvyšší soud Brno

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Miroslav FERÁK
 
Komentář číslo: 20994                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,93
Datum: 01.05.2024 01:03:11
 
Komentář číslo: 15127                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,93
Datum: 11.06.2023 06:40:57
 
Komentář číslo: 13916                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,57
Datum: 02.03.2023 02:40:18
 
Komentář číslo: 12147                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,43
Datum: 26.11.2021 07:49:55
 
Komentář číslo: 12142                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 2,29
Datum: 24.11.2021 10:32:41
 
Komentář číslo: 11073                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: „Bývalý“ komunista – asi platí, že není nic takového jako bývalý komunista? Takže, proč vstoupil? – z přesvědčení? – z prospěchářství? Asi chtěl dělat kariéru kdysi, ale bez velkých výčitek ji dělá i dnes v pozici soudce. – Jaké asi jsou mentální procesy „bývalého“ komunisty… Jednou komunista, vždycky komunista?
Pošlete email ke komentáři
Datum: 08.08.2020 09:37:37
 
Komentář číslo: 10370                Spisová značka: 26 Cdo 2307/2018    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Ústavní soud (II. ÚS 4235/18) konstatoval, že tento soudce porušil právo stěžovatelky na svobodné jednání podle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod ve spojení se zásadou pacta sunt servanda plynoucí z čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky a právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny. Rozhodnutí soudce Ústavní soud proto zrušil.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 12.10.2019 06:56:59
 
Komentář číslo: 8775                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Souhlasím,že tento senát Ferák,Brzobohatá,Dýšková jsou snad jediný, kdo na Nejvyšším soudu jsou a rozhodují, jak se jim chce a jak se vyspí.Hanba jim.Neví co je to spravedlnost a lidská práva.Nedělají dobré jméno Nejvyššímu soudu,měli by z nejvyššího soudu zmizet.Upírají lidem práva na spravedlivý proces.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 15.10.2018 08:33:54
 
Komentář číslo: 8601                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Není schopný k posuzování věcí, buď má symptom vyhořelostí, nebo v pracovní době se nudí a potom spláchne ze stolu ... Čekatel výplatní pásky a dobírky.. Mizerný soudce, který poškozuje SPRAVEDLNOST
Pošlete email ke komentáři
Datum: 06.07.2018 08:58:32
 
Komentář číslo: 7991                Spisová značka: NS 26 Cdo 4567/2016    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Senát Ferák+Brzobohatá+Dýšková, který jako jediný řeší v ČR dovolání ve věcech SVJ, svými rozhodnutími upírá právo na soudní přezkum rozhodnutí shromáždění SVJ a podporuje tím nezákonnost v SVJ, neboť dle jejich názoru pro vyslovení neplatnosti rozhodnutí shromáždění SVJ se použije § 1209 NOZ a nikoli § 258 a násl. NOZ, což však tvrdí důvodová zpráva k NOZ. Díky těmto soudcům jsou SVJ státem ve státě, kde právo neplatí a stanovy a zákony se nemusí dodržovat.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 14.07.2017 10:58:41