HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Hana KLEINOVÁ     

Soud: Krajský soud Brno

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Hana KLEINOVÁ
 
Komentář číslo: 12626                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Paní Kleinová by si měla rychle vzpomenout na
§ 62

Slib
(1) Soudci po jmenování do funkce a přísedící po zvolení do funkce skládají tento slib: "Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.".
Lituji všechny, co se odvolají a dostanou se k téhle" soudkyni"...
Vařit doma marmelády by ji svědčilo více.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 25.08.2022 06:26:16
 
Komentář číslo: 12479                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Přísedící u odvolacího řízení. Vyloženě si to jenom odseděla, při jednání zavírala oči a přidřimovala si. Totálně nekorektní v jednání věci.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 24.05.2022 07:04:51
 
Komentář číslo: 10385                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 2,71
Komentář: Nerespektuje právo na obhajobu. Nepřipustila svědky, důkazy ani znalce. Pravdu má jen ona a státní zástupce.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 19.10.2019 09:35:41
 
Komentář číslo: 10020                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Bohužel , další komunistická kreatura ..Dokud budou tady ty kreatury okupovat naše soudy nedočkáte se spravedlnosti . Můžete mít v ruce nález ústavního soudu a i tak si ho můžete strčit někam . Tady Marie polednová Brožová si vás vychutná svojí tupostí .. trubka vygumovaná , zakomplexovaná , musíme si holt počkat na právo až tady ta generace zkryplených soudců by KSČ vyzdechá ...
Pošlete email ke komentáři
Datum: 17.03.2019 06:55:11
 
Komentář číslo: 8658                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 28.07.2018 06:20:23
 
Komentář číslo: 8209                Spisová značka: 1T267/2012    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Tady ta paní vůbec nerespektuje výroky ústavního soudu , ona určuje právo v čr , čili pozor , to co si ona vymyslí to je zákon. Vůbec nechápu co tady tito lidé dělají v justici.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 22.12.2017 02:24:53
 
Komentář číslo: 7886                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,67
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 26.05.2017 03:21:36
 
Komentář číslo: 4568                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 19.12.2013 01:46:19
 
Komentář číslo: 4554                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 4,14
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 13.12.2013 10:48:54