HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Tereza RICHTEROVÁ     

Soud: Okresní soud Blansko

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Tereza RICHTEROVÁ
 
Komentář číslo: 5239                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Co řekli jiní o soudci: JUDr. Ladislav PALATIN

Komentář číslo: 5237 Spisová značka:
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Je už na místě, aby tyto stránky ohledně zkorumpovaných grázlů soudní justice ČR, viz. JH kraj byly brány velmi vážně a aby se těmito skutečnostmi začal opravdu někdo zabývat, viz. VS v Olomouci.Jsem připravena veškeré skutečnosti zveřejnit o hrůzách navolených soudců do svého důchodu,kteří si likvidují na základě své pravomoCI koho chtějí
Pošlete email ke komentáři
Datum: 17.08.2014 11:24:57
 
Komentář číslo: 5103                Spisová značka: P24/2000    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 25.06.2014 09:56:52
 
Komentář číslo: 5016                Spisová značka: 12 C 184/2009-488    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Rozsudek na vlastnictví vydala dle GP 105-10 362/2010, který není evidován v katastru nemovitostí na objednávku advokáta žalobců.U KS v Brně nebyli úspěšní.Podjatost,ovlivňování, zřejmě korupce,podporuje zneužívání cizího majetku ve prospěch žalobců.Trestá občany za vlastnictví pozemku, který znárodňuje na základě křivé žaloby.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.05.2014 09:15:42
 
Komentář číslo: 4813                Spisová značka: žalobce,TO,    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 18.03.2014 03:55:30
 
Komentář číslo: 4222                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Ve většině případů tzv. "soudní znalci", ať již z jakéhokoliv oboru "vystavují" znalecké posudky na-míru ve prospěch movitějších pachatelů tr. činů a naše "slepá, hluchá a podnikatelsky" orientovaná "spravedlnost" to nejen-že toleruje, ale v případě potřeby přímo soudní znalce podněcuje k vydávání znaleckých posudků, které jsou v rozporu se skutečností, tím, že důsledně tyto znalce netrestá za chybné "expertízy" odporujících si vzájemně mezi sebou v případě více "expertíz", kdy je zřejmé, že jed
Pošlete email ke komentáři
Datum: 21.08.2013 02:17:11
 
Komentář číslo: 4214                Spisová značka: 12 C 184/2009-488    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Již nelze odeslat, zřejmě pro velký neúspěch zablokováno.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 19.08.2013 10:34:54
 
Komentář číslo: 4089                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 15.07.2013 11:20:15
 
Komentář číslo: 4079                Spisová značka: 12 C 184/2009-488    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Nerespektuje zákony,Ústavu a Listinu práv a svobod,znárodňuje soukromý majetek ve prospěch podvodníků a zneuživatelů s finančním postihem.Zcela jednoduchou kauzu evidentní chyby geom.plánu Geodezie a Kat.úřadu Boskovice řešil zřejmě zkorumpovaný soudní znalec na přání majora STB,dnes advokáta JUDr.Bažanta,zástupce žalobců.Podporuje 12ti leté vydírání,omezování osobní svobody a zneužívání cizího majetku.K žalované straně se chová jak k nevolníkům, bez práva obhájit se.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 11.07.2013 11:28:09
 
Komentář číslo: 4053                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: To vede k chybám, protože někteří soudci a soudní úředníci totiž ve snaze co nejrychleji vyřídit spisy berou případy až příliš šmahem, aniž si prověří všechny konkrétní okolnosti.

„Jsme jako na dostihové dráze, a kdo si z ní dovolí vystoupit, je peskován,“ uvedl v odborném měsíčníku Soudce viceprezident Soudcovské unie Tomáš Novosad.

Otevřeně naznačuje, že soudy kvůli tlaku vše co nejdříve opatřit kulatým razítkem vyrábějí i zmetky. „Bagatelní spory se občas řežou hlava nehlava, ani věcem pods
Pošlete email ke komentáři
Datum: 02.07.2013 11:01:31
 
Komentář číslo: 4047                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Justice musí být v demokratické zemi zásadně apolitická a má hájit práva a spravedlnost pro všechny občany stejnou měrou. V české republice zatím tvrdě obhajuje a pokorně slouží mafiánům a vládnoucím politickým špičkám. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsme se dotkli naprostého ekonomického a morálního dna :-(
Je to rakovinový nádor společenského pseudosystému v České republice, který nemá v dějinách našeho státu obdoby, s demokracií nemá pranic společného,bujel zde desítky let a musí být cel
Pošlete email ke komentáři
Datum: 01.07.2013 07:06:36
 
Komentář číslo: 4026                Spisová značka: 12 C 184/2009-488    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 23.06.2013 01:18:32
 
Komentář číslo: 3959                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: ostuda české justice!!!
Pošlete email ke komentáři
Datum: 06.06.2013 04:10:43
 
Komentář číslo: 3937                Spisová značka: P24/2000    
Průměr Hodnocení: 1,64
Komentář: Tato "soudkyně" je velmi zlá a pomstichtivá.Je nebezpečná. Doménou této soudkyně v rozsudcích je hlavně lež,a chránit zájmy korupce. viz. mé TO u policie v Blansku, kde se vše potvrdilo. Zachránili ji samozřejmě zkorumpovaná blanenská svoloč.
Pozor na tuto dámu, která se schovává pod slovem justice - spravedlnost.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 01.06.2013 03:38:15
 
Komentář číslo: 3422                Spisová značka: 12C 184/2009-488    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Stížnost na ROZSUDEK JMÉNEM ČR JUDr. Terezy Richterové 12C 184/20009-488 ze dne 23.10.2012 považuji za porušení Ústavních zákonů a Základních práv a svobod občanů ČR.Námitky jsou uvedeny v závěrečném návrhu pro jednání soudu dne 27.9.2012 a odvolání ke Krajskému soudu mého zmocněnce Ing. Petra Poláka, bývalého předsedy revizní komise Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, odborníka pro geodezii, zeměměřičství a katastr. Samosoudkyně mu neumožnila vyjádřit se a klást otázky soudnímu z
Pošlete email ke komentáři
Datum: 02.01.2013 01:19:10
 
Komentář číslo: 3024                Spisová značka: P 24/2000, TO    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 06.09.2012 08:16:16
 
Komentář číslo: 1663                Spisová značka: P 24/2000    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 29.06.2011 08:51:13
 
Komentář číslo: 1494                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář: Velmi inteligentní a rozumná soudkyně a rovněž velmi pohledná žena. Při jednání je alespoň na co se s němým úžasem koukat
Pošlete email ke komentáři
Datum: 28.04.2011 05:40:44
 
Komentář číslo: 1358                Spisová značka: 12 C 184 / 2009    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Žádám o revizi rozhodnutí samosoudkyně JUDr.T. Richterové,týkající se výše uvedené spis.značky.Důkazem je moje odvolání ke Krajskému soudu.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 14.03.2011 01:04:21