HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Lubomír FIALA     

Soud: Krajský soud Plzeň

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Lubomír FIALA
 
Komentář číslo: 12123                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,36
Datum: 16.11.2021 10:10:11
 
Komentář číslo: 12007                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,43
Datum: 03.10.2021 09:58:44
 
Komentář číslo: 12001                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,29
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 01.10.2021 10:06:59
 
Komentář číslo: 11998                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,29
Datum: 30.09.2021 09:35:57
 
Komentář číslo: 11194                Spisová značka: 56 Co 197/2020    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Změna školní docházky u nezletilého je pro tohoto soudce záminkou pro další omezování styku dítěte s otcem.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 04.10.2020 09:44:18
 
Komentář číslo: 10979                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 26.06.2020 09:58:52
 
Komentář číslo: 10673                Spisová značka: 56Co280/2019 - 74    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Rozhodl v rozporu s platnými předpisy i v rozporu s Listinou základních práv a svobod na základě absurdního a nepodloženého tvrzení, že zúčastněný na řízení má povinnost poskytovat soudu služby nad rámec zákonného předpisu bez odměny. A to bez možnosti dovolání. Z rozhodnutí čiší nestydaté nadržování kolegyni první instance a ukájení se vlastní mocí. Nechutné.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 07.02.2020 07:30:39
 
Komentář číslo: 10393                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,5
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 22.10.2019 09:55:22
 
Komentář číslo: 9978                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,71
Datum: 25.02.2019 06:45:41
 
Komentář číslo: 8361                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Je vyhlášený svým zlým jednáním. Nepustí ke slovu, rozsudky neumí zdůvodnit. Chová se jako soudce Vaš. Schvaluje neopodstatněné náklady řízení protistrany. Dokonce jsme zaslechli od lidí i o úplatcích, na což ale nemáme podklady. Jeho bude také soudit Bůh.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 07.03.2018 03:27:14
 
Komentář číslo: 8026                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 21.08.2017 05:58:23
 
Komentář číslo: 7909                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,5
Komentář: podal jsem odvolání a pan soudce i s jeho přísedícími mi položili jen dvě otázky...jestli na odvolání trvám a jestli jsem doložil příjmy...absolutní nezájem, dokonce jsem upozornil v písemném odvolání na protiprávní jednání navrhovatele (5x) a nic se neděje...je to humus, co se děje...a člověk má věřit justici...
Pošlete email ke komentáři
Datum: 06.06.2017 12:27:51
 
Komentář číslo: 7167                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 2,64
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 06.08.2016 01:57:04
 
Komentář číslo: 3411                Spisová značka: 56Co 519/2012    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 26.12.2012 08:22:28
 
Komentář číslo: 3381                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Seznam soudců – bývalých členů KSČ

JUDr. FIALA Lubomír

Seznam soudců s údaji o jejich politické příslušnosti před listopadem 1989 je vytvořen z podkladových materiálů ke jmenování soudců zpracovaných soudy. Část údajů v letech 1996 až 2006 byla získána z čestných prohlášení soudců. Seznam nemusí být úplný, údaje v něm nebyly zpětně ověřovány a neobsahuje údaje o kandidátech KSČ. Tento seznam může být průběžně aktualizován.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 16.12.2012 03:22:29
 
Komentář číslo: 3372                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,25
Komentář: Proč JUDr. Fiala na klienta (i na ostatní v jednací síni) místo normální řeči "štěká", má osobní (nevhodné) a nikoliv věcné připomínky, proč věc v odvolání neprojednává klidně, ale je nepříjemný a vzteklý?
Navíc když klient zaplatil nemalý soudní poplatek za odvolání a má na objektivní posouzení odvolání nárok?
P.S.
Vždycky mě v těchto případech napadne, že kandidáti na funkci soudce nyní musí absolvovat psychotesty - no, poslala bych na ně hned všechny soudce, kteří se chovají jako viz shora:-
Pošlete email ke komentáři
Datum: 13.12.2012 02:55:40
 
Komentář číslo: 3277                Spisová značka: 56Co 519/2012 - 1194    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Rozsudek zívajícího senátu JUDr. Fialy, který nemá v rozhodovací praxi soudu obdoby
Pošlete email ke komentáři
Datum: 22.11.2012 11:48:13
 
Komentář číslo: 3246                Spisová značka: 56Co 519/2012    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: http://www.soudci.cz/zpravy-a-stanoviska/slovo-soudce/313-vypneme-si-sve-politiky.html
z něhož cituji:
,,Přestávají-li být dodržovány základní hodnoty, které jsou přirozenou hrází před rozkladem společnosti, je nezbytné, aby tyto hodnoty byly někým nalézány a pojmenovávány. A to je naším příštím úkolem, kolegyně. Je na nás, abychom tyto hodnoty prostřednictvím našich rozhodnutí hlásali. Každý, kdo tyto hodnoty v neprospěch jiného poruší, musí u soudu dojít náležitého potrestání a pokárání"
Pošlete email ke komentáři
Datum: 10.11.2012 11:01:25
 
Komentář číslo: 3223                Spisová značka: 56Co 519/2012    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: ...snad jeho justiční kletba vůči cizím dětem postihne někdy i jeho potomky...
Pošlete email ke komentáři
Datum: 04.11.2012 11:39:43
 
Komentář číslo: 3195                Spisová značka: 56Co 519/2012 - 1147    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: v době řešení rozšíření rod. styku u jeho odvolacího sodu Vám omezí styk na povinné minimum 1x14 dní so 9.00-ne 18.00 s odůvodněním, že to je ,,dostatečné". Nepochopitelné, pokud chcete věřit v nezávislou a neúplatnou českou justici.... :)
Pošlete email ke komentáři
Datum: 29.10.2012 10:01:34
 
Komentář číslo: 3170                Spisová značka: 56Co 520/2012    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Předseda ,,zívajícího" senátu. Nulová schopnost zvládnout složitý spor spravedlivě, jeho odvolací rozsudek nadržuje jeho bývalému kolegovi soudci a prokurátorovi, dnes "úspěšnému" advokátovi. Slib soudce prvního stupně žalovanému bohapustě jeho senát pominul a nedodržel. Působí znale, ovšem předsedal nespravedlivě rozhodnuvšímu senátu. Ššlo o zájmy dítěte, které jeho senát nezajímaly. Tragédie, co víc říct.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.10.2012 10:23:56