HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: Mgr. Věra RÁBOVÁ KRÁLOVÁ     

Soud: Okresní soud Klatovy

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: Mgr. Věra RÁBOVÁ KRÁLOVÁ
 
Komentář číslo: 7179                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Soud s bývalým partnerem o dodržování soudního rozhodnutí dopadl špatně. Paní soudkyně ignorovala psychiatrický a psychologický posudek, spíše věřila tatínkovi, i když přiznal, že nedodržuje doby styku se synem. Paní soudkyně nám oznámila, že si ještě musí rozmyslet, jak otce potrestá. Ve finále paní soudkyně pouze poslala dopis, že musí obě strany dodržovat soudní rozhodnutí, jinak se vystavují pokutě. Následně mě navštívila sociálka, zda dodržuji rozhodnutí,prý nařízení soudu.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 10.08.2016 02:45:36
 
Komentář číslo: 5775                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Datum: 20.02.2015 07:58:27
 
Komentář číslo: 5575                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Bez ověření faktů a na podkladě lživých informací byli děti předběžným opatřením svěřené do péče 2. osoby, která je přímo ohrožuje na životě.
Podle mého názoru pokud jde o tak závažnou věc o obvinění jednoho z rodičů, tak si měla fakta ověřit alespoň telefonátem dětské lékařce nezletilých dětí. a Předběžné opatření by po tomto ověření nikdy nevydala Děti budou díky jejímu nezodpovědnému přístupu velice psychicky poškozeny. A je zde vysoké riziko vzniku syndromu zavrženého rodiče.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 18.12.2014 09:41:24
 
Komentář číslo: 5216                Spisová značka: 11Nc1221/2014    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář: Nepodlehla hysterii a nenechala se unést nepříčetným, nelegálně jednajícím a podjatým soudcem OS Domažlice, JUDr. Vladimírem Matějíčkem, a správně nezahájila řízení na jeho nezákonný návrh o ,,omezení svéprávnosti otce", který tento k ní poslal, jako k MÍSTNĚ NEPŘÍSLUŠNÉMU SOUDU.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 06.08.2014 08:41:01
 
Komentář číslo: 4358                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 03.10.2013 07:05:00
 
Komentář číslo: 3490                Spisová značka: 11 P 217/2005    
Průměr Hodnocení: 1.83
Komentář: Její znalost práva a schopnost jej aplikovat na projednávanou věc je mizivá. Ve spojení s totálně nefunkčním OSPOD v Klatovech je to smrtící kombinace. Rada pro všechny - nechte ji vynést rozsudek a doufejte, že - jako v mém případě - jej KS v Plzni zvrátí. Já jsem v právních sporech samouk a i KS v Plzni (JUDr. Fiala) mi proti pí. Králové dal ve všech mých argumentech za pravdu a to je v justici co říci. Nechtěl bych ji ani jako právničku ve firmě s třemi zaměstnanci.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 19.01.2013 05:29:18
 
Komentář číslo: 2099                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: tenhle člověk nemá u soudu co dělat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pošlete email ke komentáři
Datum: 11.11.2011 10:18:45