HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Šárka DVOŘÁKOVÁ     

Soud: Okresní soud Tachov

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Šárka DVOŘÁKOVÁ
 
Komentář číslo: 7623                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 9.67
Komentář: Je to soudce na svém místě, víc takových jako je ona.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 19.02.2017 12:05:44
 
Komentář číslo: 6534                Spisová značka: 22 C 517/2014    
Průměr Hodnocení: 2.44
Komentář: Paní Dvořáková vynesla rozsudek, který je nepochopitelný. Několika násobné stovky pedikérek pracují v Evropě i v zámoří s přístrojem Podotronic A300xp bez problémů. V České republice se našla 1 (slovy jedna) pedikérka která v návodu k použití našla "rozpor" mezi anglickým návodem k použití a českým návodem k použití. Bohužel nemohu víc napsat, jsem omezen počtem písmenek. Soudkyně vydala naprosto nepochopitelný rozsudek bez úvahy technických parametrů frézek a možností přístroje. je to hanba
Pošlete email ke komentáři
Datum: 13.11.2015 12:12:24
 
Komentář číslo: 2970                Spisová značka: 11 EXE 3481/2010    
Průměr Hodnocení: 2
Komentář: Rozsudkem NSS č.j. 11 Kss 1/2011-131 ze dne 18.10.2011 (www.nssoud.cz) byla uznána vinnou kárným proviněním, neboť v této exekuční věci postupovala velmi nestandardně, s průtahy a neoznámila důvod pro svoje vyloučení, ačkoliv povinným v této věci byl její syn. Kromě toho soudkyně nedodržela zákonnou lhůtu 15 dnů pro nařízení exekuce ve 100 exekučních věcech. Pro toto jednání však byla pro nižší závažnost tímto rozsudkem NSS kárné žaloby zproštěna. Podivná soudkyně na ještě podivnějším soudu.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 12.08.2012 03:40:20