HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: Mgr. Petr ČERVINKA     

Soud: Okresní soud Děčín

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: Mgr. Petr ČERVINKA
 
Komentář číslo: 11590                Spisová značka: č.j.18C228/2020-28    
Průměr Hodnocení: 3
Komentář: Prosazuje zájem protistrany na základě "nařízení z hora". Ve "stejném" případu opakované zamítnutí žaloby na základě důkazu. U tohoto soudce bezdůvodné a bezprecedentní neuznání kupní smlouvy, žaloba ČKP uznána. Zákon stejný,důkaz stejný výsledek rozdílný= určitý druh korupce tohoto soudce. Pokud se neřídí zákonem,je zkorumpovaný, musí čelit následkům, mimo soudní budovu, bohužel, jinak to "léčit" nejde. Odhalení soukromí je cena 10-25t.kč. Měl by si to pan soudce uvědomit.Zkorumpovance nesnáším
Pošlete email ke komentáři
Datum: 21.03.2021 08:48:44
 
Komentář číslo: 11477                Spisová značka: 18 C 434/2019    
Průměr Hodnocení: 1,75
Komentář: Velice slabý soudce. Předvolání k jednání doručí ve velmi krátké lhůtě před jednáním, načež takřka souběžné uznávací prohlášení žalovaného žalobci nikterak nesignalizuje a nechá jej tak cestovat zbytečně 250 km, přičemž jiná možnost než vynesení rozsudku pro uznání zde nebyla. Velice nehospodárný postup.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 18.02.2021 05:55:31