HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Lucie BIČÁKOVÁ     

Soud: Obvodní soud pro Prahu 5

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Lucie BIČÁKOVÁ
 
Komentář číslo: 7168                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 2
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 06.08.2016 02:00:54
 
Komentář číslo: 6127                Spisová značka: 13 C 236/2012    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Neuvěřitelně hloupá a především neschopná soudkyně, které činí problém pochopit základní skutečnosti, natož ustanovení občanského soudního řádu, které upravuje věcnou příslušnost soudu k projednání žaloby pro zmatečnost. I když je příslušný obvodní soud (který věc projednával v I. stupni), bez jakéhokoliv odůvodnění se rozhodla věc předložit vrchnímu soudu s pokusem, že se tak možná obvodní soud projednávání žaloby zbaví. Nezajímá jí, aby věc byla rozhodnuta, ale aby se přesunula k jinému soudu.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 02.06.2015 06:35:14
 
Komentář číslo: 4688                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 30.01.2014 08:46:05
 
Komentář číslo: 3918                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Soudkyně rozhoduje zcela mimo rámec práva, bere za prokázané skutečnosti, které protistrana tvrdí, avšak žádným způsobem již neprokazuje předložením relevantních důkazů. Naprostá svévole při rozhodování, i přes upozornění na porušování zákona z její strany toto nikterak nereflektuje a tím zbytečně prodlužuje řízení, jelikož se poškozená strana pochopitelně odvolá. Jedním slovem hrůza a děs.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 28.05.2013 10:07:39
 
Komentář číslo: 3443                Spisová značka: 13 C 236/2012    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Neuvěřitelně hloupá a zároveň morálně pokřivená soudkyně, která nezná právo ani ustálenou judikaturu - ani k procesním otázkám, natož ke hmotnému právu (zejména zákonu č. 82/1998 Sb.). Zato však ochotně nadržuje žalovanému státu, pokud je předmětem žaloby svévolný, t.j. nesprávný úřední postup některého z jejích kolegů - soudců. Vydáváním nezákonných (nesmyslných až zlovolných) rozhodnutí prodlužuje řízení. Přehlíží materiální podstatu práva a je ochotná jeho smysl obcházet formálním výkladem
Pošlete email ke komentáři
Datum: 07.01.2013 01:28:34
 
Komentář číslo: 2821                Spisová značka: 13 C 172/2011    
Průměr Hodnocení: 2
Komentář: Namísto spravedlnosti upřednostňuje formalistický výklad práva. Nadržuje žalovanému státu a kryje nesprávný úřední postup kolegů soudců. Neumí správně spočítat běh lhůty pro podání odvolání. Dne 14.5.2012 vydala zmatečné usnesení, kterým včasné odvolání odmítla jako údajně opožděné. Usnesení je plné omylů a chyb písařských i početních, žalovaný opakovaně zaměněn za žalobce, desetidenní lhůta započatá uložením zásilky na poště 29.3.2012 údajně skončila už 5.4.2012 (!), úroveň usnesení děsivá.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 11.06.2012 04:52:25