HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Michala DVOŘÁKOVÁ     

Soud: Obvodní soud pro Prahu 5

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Michala DVOŘÁKOVÁ
 
Komentář číslo: 11025                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 2.79
Datum: 13.07.2020 07:59:35
 
Komentář číslo: 10966                Spisová značka: 4 C 141/2017    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: SPRAVEDLNOST PO ČESKU.

1.Účastnický výslech žalobce se zamítá.
2.Dále se zamítá návrh na zpracování znaleckého posudku.
3.Výslech svědků se zamítá.

Vyhlášeno usnesení: Dokazování se končí. Další důkazy prováděny nebudou.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 20.06.2020 08:47:56
 
Komentář číslo: 10544                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 17.12.2019 04:53:05
 
Komentář číslo: 7881                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 23.05.2017 09:47:59
 
Komentář číslo: 6129                Spisová značka: 4 C 343/2006    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Teprve po 15 letech od podání žaloby vyzvala žalobce k zaplacení poplatku za žalobu, který mezitím zanikl prekluzí, v nesprávné výši a dle neexistující položky sazebníku soudních poplatků. Připojila pohrůžku, že jinak bude řízení zastaveno, ačkoliv mezitím již proběhlo 1 (slovy: jedno) jednání ve věci a proto již řízení (pro nezaplacení poplatku) zastavit nelze. Ztělesněná hloupost, nadutost a arogance. Prodlužuje již 15 let trvající průtahy, rozhodnutí sporu (natož spravedlivé) jí nezajímá.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 03.06.2015 06:19:06
 
Komentář číslo: 6063                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: představa soudkyně o vlastní osobě je, že je chytrou horákyní, avšak opak je pravdou. pozor na zneužívání pravomoci, kdy soudkyně je opojená mocí a má za to, že když má talár, může vše...
Pošlete email ke komentáři
Datum: 26.05.2015 06:34:36