HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Michal HOLUB     

Soud: Obvodní soud pro Prahu 5

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Michal HOLUB
 
Komentář číslo: 7795                Spisová značka: o.    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: nyní tento právní primitiv na stáži u Měststkého soudu v Praze. Pozor na odvolací senát 12Co. Pirka "primitiva" zaměnil "holub", pták s malým mozkem. Bohužel, holub toho už dost přežil a je to jeden z nejodolnějštích živočichů. Bohužel.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 11.04.2017 10:27:05
 
Komentář číslo: 6783                Spisová značka: 15 C 121/2013    
Průměr Hodnocení: 1.86
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 03.03.2016 11:15:34
 
Komentář číslo: 6471                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: dobrá zpráva je, že už není ani "pověřeným" místopředsedou soudu. špatná zpráva je, že bude soudit se 100% nápadem, kdy doposavad měl jako místopředseda úlevu na úrovni 10% nápadu...
Pošlete email ke komentáři
Datum: 22.10.2015 06:13:01
 
Komentář číslo: 6159                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: zvrhlík v taláru. sebestředný, povýšený, no proste Pán Bůh Obvodního soudu pro Prahu 5.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 14.06.2015 07:45:00
 
Komentář číslo: 6059                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1.8
Komentář: Pan Judr. Michal Holub,arogantní sebestředný člověk,který není na svém místě,protože dneska při jednání si maloval čtverečky.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 25.05.2015 03:46:19
 
Komentář číslo: 5995                Spisová značka: 17 C 15/2014    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Žalobkyni - vdově se třemi dětmi, domáhající se peněžitého odškodnění za průtahy v řízení (ve kterém šlo o odškodnění za další průtahy v jiném řízení) bez ohledu na soudní judikaturu (např. II. ÚS 862/10, 30 Cdo 763/2009 a další) nepřiznal peněžité odškodnění a odůvodnil to v rozsudku tak, že odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb. neslouží jako "pravidelný příjem" nebo "druh sociální dávky". Člověk zvrácené povahy. Vyznačuje se neuvěřitelnou drzostí, cynismem a bezohledností k ostatním lidem.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 04.05.2015 11:05:31
 
Komentář číslo: 5934                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: už na pohled je to ...(nic pozitivního)...
Pošlete email ke komentáři
Datum: 12.04.2015 09:22:42
 
Komentář číslo: 5781                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 9.57
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 22.02.2015 10:01:49
 
Komentář číslo: 5771                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 9.29
Datum: 19.02.2015 10:54:28
 
Komentář číslo: 5733                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: hloupý, arogantní a ambiciózní... smrtelná kombinace pro normální život, ale pro justici ideální postava... prostě paradox...
Pošlete email ke komentáři
Datum: 05.02.2015 06:25:30
 
Komentář číslo: 5613                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: hloupý člověk, který je uměle udržován na pozici místopředsedy soudu. výběrové řízení na místopředsedu bylo na OS PHA 5 nastaveno tak, aby jediný on byl opětovně vybrán. výběrové řízení proběhlo, kdo vybrán? přece Holub, a neb dobří holubi se vracejí... má však prozatím problém, neboť ministryně spravedlnosti váhá se jmenováním... doufejme, že váhání přejde v rázné NE holubům a dělání holubníků v justici. k osobě soudce - podlý křivák, který je opojený mocí, což dává ostentativně najevo.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 30.12.2014 07:26:40
 
Komentář číslo: 4729                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 17.02.2014 11:10:43
 
Komentář číslo: 4717                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1.67
Komentář: Soudce s velice nestandardními postupy, arogantní pán, který si myslí, že je pánem všeho. Svérázné jednání, místo odůvodnění rozsudku několikastránková snůška nesmyslů.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 11.02.2014 11:12:32
 
Komentář číslo: 4455                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 11.11.2013 03:48:19
 
Komentář číslo: 4182                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 07.08.2013 11:41:33
 
Komentář číslo: 4067                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 05.07.2013 06:23:02
 
Komentář číslo: 3687                Spisová značka: 10 C 124/2010    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Sebestředný hlupák, vyznávající formalismus a postrádající hodnotový řád. Rozsudkem z 21.2.2011 uložil žalované vyklidit nebytové prostory, protože nejsou v nájemní smlouvě dostatečně přesně určeny. Vyhověl tak šikanózní žalobě Městské části Praha 5, ačkoliv nájemní smlouvu připravovala městská část, která sama způsobila její neplatnost (a jejíž bývalé zkorumpované vedení s býv. starostou M. Jančíkem v čele je proslulé). Tento šílený rozsudek zrušil až Ústavní soud nálezem č.j. III. ÚS 3900/12.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 19.03.2013 12:56:39
 
Komentář číslo: 3301                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Jako místopřeseda soudu se nestydí napsat stěžovateli na neodůvodněné průtahy, ža "stížnost je oprávněná", ale potom se stejně nic neděje, průtahy pokračují. Je jasné, že "neodvolatelní soudci" si nebudou škodit. Je to obraz soudu pro Prahu 5, "psi štěkají a karavana jde dál".
Pošlete email ke komentáři
Datum: 26.11.2012 05:55:45
 
Komentář číslo: 2932                Spisová značka: 9 C 161/2011    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Sebestředný, arogantní, leč hloupý soudce i místopředseda soudu. Ve věci žaloby o náhradu nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb. mne nejprve usnesením ze dne 4.7.2012 vyzval k zaplacení soudního poplatku za odvolání. Když jsem namítl, že podle § 11 odst. 1 písm. m) zákona č. 549/1991 Sb. je toto řízení od poplatků OSVOBOZENO, vydal 27.7.2012 usnesení, kterým řízení bezdůvodně zastavil. Přitom zastavil "DOVOLACÍ" řízení, ačkoliv šlo o ODVOLACÍ řízení. Ani nerozeznal, jaké řízení probíhá !
Pošlete email ke komentáři
Datum: 31.07.2012 07:26:45
 
Komentář číslo: 2697                Spisová značka: 10 C 323/2009    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Prohřešky svých kolegů soudců (zejména JUDr. Květoslavy Hovorkové) proti právu a etice zastírá a kryje nejenom jako místopředseda soudu, ale i jako soudce, když posuzuje nesprávný úřední postup podle zákona č. 82/1998 Sb. Namísto merita věci se zaštiťuje právním formalismem. Jako eskamotér dělá z černé bílou a naopak. Při jednání nebyl označen povinnou jmenovkou a na upozornění odsekl, že jeho jméno je venku na vývěsce. Soudce odporné povahy, který zneužívá právo a ještě se lidem vysmívá.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 30.04.2012 10:16:23
 
Komentář číslo: 2674                Spisová značka: Spr 560/2009    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Arogantní, bezcharakterní a sebestředný místopředseda soudu, který systematicky kryje prohřešky některých soudců a zaměstnanců soudu, vysmívá se stěžujícím si účastníkům do obličeje a ještě připojuje jízlivé až drzé poznámky, které do odpovědi správy soudu na stížnost rozhodně nepatří. Vydává obvodní soud za Potěmkinovu vesnici, kde údajně všechno skvěle funguje, ačkoliv zde nefunguje téměř nic. Díky němu je obvodní soud soud v rozkladu. Naprosto amorální, zvrácený soudce a soudní funkcionář.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.04.2012 05:10:26