HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Květoslava HOVORKOVÁ     

Soud: Obvodní soud pro Prahu 5

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Květoslava HOVORKOVÁ
 
Komentář číslo: 10028                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 20.03.2019 04:52:27
 
Komentář číslo: 7661                Spisová značka: 5C 17/2015    
Průměr Hodnocení: 1.22
Komentář: Že zaměstnavatel antidatoval mou výpověď o dva měsíce, aby nemusel platit dlužné dvě mzdy září, říjen nechtěla pochopit. Že mne od sociálního pojištění ten bastard odhlásil 28.11.2014 se zpětnou platností k 31.8.2014 ji nezajímalo.
Vyhrál jsem až odvolací Městský soud, což mne stálo dalších 7000 korun.
Pracovní poměr jsem zrušil 25. 11. 2014 pro nezaplacení zářijové mzdy na radu Inspektorátu práce. Výsledky jeho šetření byly ve spisu.
Komunistická prodejná svině
Pošlete email ke komentáři
Datum: 01.03.2017 10:53:47
 
Komentář číslo: 6077                Spisová značka: 5 C 713/2007    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Žalobu o odškodnění nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku a mnohaleté průtahy v (jiném) pracovněprávním sporu projednává již od dubna 2007, tedy po dobu 8 let. To přesto, že takové odškodňovací řízení, má-li se jednat o účinný prostředek nápravy, má nejdéle trvat řádově měsíce, nikoliv roky (Cpjn 206/2010, 30 Cdo 3694/2011). Stížnosti na její nečinnost a průtahy zametal pod koberec (jak jinak) místopředseda soudu JUDr. Michal Holub, který prohřešky svých oblíbených soudců neřeší, ale zahlazuje.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 28.05.2015 07:17:10
 
Komentář číslo: 4066                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 05.07.2013 06:21:55
 
Komentář číslo: 3722                Spisová značka: 5 C 473/2008    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: O žalobě o odškodnění za průtahy v jiném řízení, podané 23.4.2007, rozhodla až 20.12.2012. První jednání se konalo teprve 17.12.2012. Řízení o žalobě probíhá již 6 let. Žalobu zamítla s odůvodněním, že částka 7.500,- Kč, kterou zaplatilo Ministerstvo spravedlnosti jako náhradu nemajetkové újmy za řízení o neplatnost skončení pracovního poměru, které probíhalo s průtahy 10 let a 4 měsíce, je prý "víc než dostatečná". Zákon ani judikatura ÚS a NS k výši odškodnění za průtahy jí vůbec nezajímá.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 28.03.2013 01:52:28
 
Komentář číslo: 2931                Spisová značka: 5 C 8/2011    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Nezná občanský soudní řád ani pravidla slušnosti. Např. usnesení vydaná 27.1.2012 doručila pouze mně a nikoliv mému zástupci, kterého ignorovala, jako kdyby byl vzduch. Teprve po stížnosti na průtahy v řízení, až v červenci 2012 tato usnesení doručila mému zástupci. Ustanovení § 50b odst. 1, 2 o.s.ř. o tom, komu se doručuje, soudkyni nezajímá stejně, jako jí nezajímají nějaká procesní pravidla. V průběhu řízení jedná zcela svévolně. Její chování kryje místopředseda soudu JUDr. Michal Holub.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 31.07.2012 07:10:59
 
Komentář číslo: 2848                Spisová značka: 5 C 473/2008    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: V řízení o odškodnění za průtahy v (jiném) řízení nařídila první jednání až po více než 5ti letech od podání žaloby. Jednání poté na poslední chvíli zrušila, ale účastníky předem nevyrozuměla o tom, že se jednání nekoná. Údaj o tom, že jednání je zrušeno, nebyl uveden ani na seznamu jednání u jednací síně. Takže mne nechala zbytečně dojet k soudu a zbytečně čekat u dveří jednací síně, aniž by se jednání konalo. Pohrdá lidmi, které považuje za obtížný hmyz. Zjevně nemá žádný hodnotový řád.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 20.06.2012 11:22:10
 
Komentář číslo: 2828                Spisová značka: 5 C 193/2008    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Za nepřiměřenou délku řízení přesahující 16 let přiznala proti státu náhradu nemajetkové újmy pouze 20.000,- Kč, ačkoliv manuál Ministerstva spravedlnosti i judikatura Nejvyššího soudu (např. R 58/2011) pracují s částkou 15.000,- Kč (buď sníženou či zvýšenou) za rok trvání řízení. Náhradu nákladů řízení nepřiznala vůbec, ač výše nároku závisela na úvaze soudu (§ 136 OSŘ). Ignorovala judikaturu NS a ÚS jak k výši odškodnění nemajetkové újmy, tak k přiznávání nákladů řízení v těchto sporech.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 12.06.2012 02:45:28
 
Komentář číslo: 2320                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 19.01.2012 01:26:56
 
Komentář číslo: 1815                Spisová značka: 5 C 8/2001    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Neskutečně arogantní, o to více namyšlená, hloupá soudkyně bez znalosti základních věcí. V klidu nařídila jednání, aniž by měla spis, opakovaně nechala účastníky dojet k jednání, která se nekonala a která včas neodročila nebo na něž dokonce zapomněla. Zkresluje protokolaci, kterou účelově upravuje podle svého. Vydává rozhodnutí, aniž by napřed předložila námitku podjatosti k rozhodnutí nadřízenému soudu (§ 15b odst. 1 o.s.ř.). Ignoruje občanský soudní řád. Pohrdá lidmi i zákony, soudí s průtahy.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 12.08.2011 12:32:49
 
Komentář číslo: 1787                Spisová značka: 5 C 241/2007    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Nevzdělaná, hloupá, líná a především zlá soudkyně. Vůči účastníkům je arogantní, protokoluje si co chce, na námitky reaguje tak, že účastník má pouze mlčet když nedostal slovo. Protiprávně zjišťuje a uvádí do protokolu jména osob z řad přítomné veřejnosti. Ignoruje názor veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz), že takový postup je protiprávní a v rozporu se zásadou veřejnosti soudního řízení. Má mnohaleté průtahy, v řadě případů ani po více než 4 a půl roce od podání žaloby nenařídila jednání.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 08.08.2011 10:10:23
 
Komentář číslo: 1762                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: nezpůsobilá výkonu soudce jak po stránce vzdělanostní, tak i po stránce charakterových vlastností.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 03.08.2011 09:28:51
 
Komentář číslo: 1759                Spisová značka: 5 C 703/2007    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Hloupá, arogantní, zatrpklá a lidsky i profesně zlá soudkyně. Chová se jako trhovkyně. Netuší co znamená spravedlnost. Neoprávněně zjišťuje a uvádí do protokolu jména přítomné veřejnosti. Ignoruje občanský soudní řád, šikanuje účastníky které nechá dostavit se k soudu a (až) tam jim řekne, že jednání nebude, protože nemá spis. Dne 2.5.2011 zapomněla na jednání, které nařídila od 15.00 hodin. Její excesy kryje místopředseda soudu JUDr. Michal Holub, který se stížnostem na ni pouze drze vysmívá.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 02.08.2011 05:05:19
 
Komentář číslo: 570                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: arogantní, bez jakékoli úcty k účastníkům, nevzdělaná, pomalá, neustále odročuje, chodí pozdě do jednací síně, obléká se jako uklízečka
Pošlete email ke komentáři
Datum: 11.11.2010 03:16:04
 
Komentář číslo: 189                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 01.10.2010 04:08:40