HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: Mgr. Lada ZÁVIŠKOVÁ     

Soud: Obvodní soud pro Prahu 5

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: Mgr. Lada ZÁVIŠKOVÁ
 
Komentář číslo: 10898                Spisová značka: 21 C 245/2016    
Průměr Hodnocení: 1
Datum: 29.05.2020 03:46:31
 
Komentář číslo: 10798                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Manžel paní soudkyně mne v práci urazil.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 15.04.2020 04:41:09
 
Komentář číslo: 10125                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 5
Komentář: Jenom potvrzuji co již napsali Ti přede mnou. Chraň ruka páně ....
Pošlete email ke komentáři
Datum: 09.05.2019 04:49:48
 
Komentář číslo: 6441                Spisová značka: 21 C 494 / 2014    
Průměr Hodnocení: 1.89
Komentář: Největším zklamáním u této soudkyně bylo, že absolutně neměla prostudovaný spis! Činila opakované dotazy k právnímu důvodu, ač tento byl v žalobním podání perfektně popsán. Jednání vedla tak, že si nad spisem povídala a činila si své vlastní závěry, přičemž nebylo patrné na koho mluví a zda chce slyšet jeho názor. Aniž by zjistila celé meritum věci jednání odročila s tím, že na projednání sporu si naplánovala půl hodiny a odkázala strany k uzavření smíru, což strany sporu raději udělaly ...
Pošlete email ke komentáři
Datum: 03.10.2015 08:13:48
 
Komentář číslo: 5727                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: ztělesněná hloupost. blondýna, na níž pasuje obecný názor na blondýny. bohužel, této dámě byl dán talár a tak si toto velice ambiciózní stvoření užívá, a to bohužel pro účastníky i justici, po svém... paní závišková,pokud slyšela někdy o právu a spravedlnosti, pak to bylo dávno a její atrofovaná paměť už dávno na ten okamžik zapomněla...
Pošlete email ke komentáři
Datum: 03.02.2015 06:57:43
 
Komentář číslo: 5094                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Omyl v taláru. Dáma, která se snaží tvářit jako soudkyně, ale do soudkyně má daleko. Dáma, které byla dána pravomoc, na niž ani vzdělanostně ani osobnostně nemá.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 24.06.2014 06:24:58
 
Komentář číslo: 1784                Spisová značka: 21 C 222/2010    
Průměr Hodnocení: 1.38
Komentář: Od pohledu nepříjemná, zlá, zapšklá soudkyně. V řízeních proti státu nadržuje žalovanému státu, toleruje vadný výkon veřejné moci. Zákon si vykládá po svém, spravedlnost ji nezajímá. Věci projednává s průtahy, snaží se je přesunout na jiný soud, činí v řízení zbytečné úkony. V této věci zaslala 15.10.2010 výzvu k zaplacení soudního poplatku za žalobu, ačkoliv řízení je ze zákona od poplatků osvobozeno. Od té doby dalších 10 měsíců neučinila žádný další úkon směřující k rozhodnutí věci. Nezájem.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 08.08.2011 09:23:48
 
Komentář číslo: 1758                Spisová značka: 21 C 435/2009    
Průměr Hodnocení: 1.5
Komentář: Povahově zlá, nepříjemná soudkyně jak po stránce profesní, tak po stránce lidské. Slovo spravedlnost jí nic neříká. Snaží se projednávání případu se vyhnout a přesunout věc na jiný soud. Nerozumí právním otázkám, má jednostranný (černobílý) pohled na věc, judikatura Nejvyššího soudu ji nic neříká a je-li na ni upozorněna účastníkem, dává najevo, že má na věc vlastní, zpravidla úplně hloupý právní názor. Proč přešla z exekučního úseku do civilního oddělení, když ji právo evidentně nebaví ??
Pošlete email ke komentáři
Datum: 02.08.2011 04:43:34
 
Komentář číslo: 1408                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 3.21
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 30.03.2011 11:16:35