HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Barbora NEZKUSILOVÁ     

Soud: Obvodní soud pro Prahu 10

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Barbora NEZKUSILOVÁ
 
Komentář číslo: 12408                Spisová značka: Výživné    
Průměr Hodnocení: 9,83
Komentář: Paní soudkyně byla velice milá i s její zapisovatelkou s tak pěkným přístupem jsem se setkala poprvé v tomto areálu. Měla jsem neschopného právníka a musela jsem to ukončit z důvodu nedostatek financí. Soudkyně se mě sama zeptala, zda chci advokáta z důvodu složitosti kauzi. Jako jediná z toho to soudu mi dala advokátku. Velice jí moc děkuji a zvažují dát taky pochvalu k vedení neboť lidské chování zde určitě je i pochopení člověka, který nelže jako protistrana. Děkuji Vám
Pošlete email ke komentáři
Datum: 09.04.2022 09:45:50
 
Komentář číslo: 9992                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 4,5
Komentář: Klient na mne podal žalobu a ani po opakovaných výzvách ji nedoplnil, takže soud ji musel zastavit. Skuteččně "potěšila" nestrannost soudu, který v rámci poučení uvedl: "Nad rámec výše uvedeného soud žalovanému doporučuje, že pakliže má za to, že zastupování
advokátem nemělo dostatečnou odbornou úroveň, nechť se s tímto obrátí na Českou advokátní
komoru, respektive její kárnou komisi, kterou je možné kontaktovat na adrese Oddělení pro věci
kárné, Národní 10,"
Pošlete email ke komentáři
Datum: 06.03.2019 08:29:37
 
Komentář číslo: 8691                Spisová značka: č. j. 7 C 189/2017-7    
Průměr Hodnocení: 1,88
Komentář: Paní soudkyně:
1) neprověřovala důkazy přednesené žalovaným. Nereflektovala, u soudu jasně prokázanou skutečnost, že jsem k službám, které se žalobce dožaduje zaplatit nedal pokyn dle smlouvy.
2) se nepokoušela zjistit jakého záměru se žalobce pokoušel dosáhnout v můj prospěch, při účtování odměny cca 6000,- měsíčně, s nejistotou kdy a jakého výsledku dosáhne. A to i přes to, že jsem se na to u soudu žalobce dotazoval a ten na to neodpověděl.
3) celý spor stála na straně žalobce (známost?)
Pošlete email ke komentáři
Datum: 20.08.2018 05:05:57
 
Komentář číslo: 7789                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,5
Komentář: Nacionalistický přístup a neschopnost, možná nechuť přejít věci na kloub. Cizinec nemá šance s paní Nezkusilovou vyhrát
Pošlete email ke komentáři
Datum: 11.04.2017 09:12:43
 
Komentář číslo: 3332                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,14
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 03.12.2012 10:34:49