HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Vojtěch CEPL     

Soud: Krajský soud Ústí nad Labem

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Vojtěch CEPL
 
Komentář číslo: 7636                Spisová značka: 36 C 225/2011-71    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Tento soudce je těžká tragédie v justici,neboť mě jako dělníka/žalobce o ochranu osobnosti diskriminoval z hlediska sociálního postavení proti svědku lékaři dne 19.11.2012 u KS v Praze sp.zn. 36 C 225/2011-71.Lékař křivě svědčil i proti listinným důkazům,a to i přes výslovné poučení o důsledcích křivé svědecké výpovědi. Tento soudce mě upřel základní lidské právo vyjádřit se k věci a hájit se proti nařčení lékařem ze společensky nebezpečné osoby.Pomohl lékaři hrubým porušením Ústavy ČR i LZPS
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.02.2017 01:43:43
 
Komentář číslo: 4556                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Souhlas s předchozími negativními hodnoceními. Ubožák, naprosto nekompetentní, nezvládá základní procesní úkony. Nad právo nadřadil svoji osobní zamidrákovanost vůči účastníkovi řízení, kterému se bez skrupulí mstil.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 16.12.2013 04:10:45
 
Komentář číslo: 4503                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,75
Komentář: Neznalost procesních předpisů, neznalost judikatury, neschopen výkladu právních pojmů, neschopnost správných skutkových zjištění. Zbytečné toho lempla živit z daní, když to po něm musel zcela opravit odvolací soud-tj. Změnil rozsudek! Kecat do novin a TV prostě u soudce není žádným měřítkem kvality, u Cepla toliko protekce od fotra. Zdravím Celkovou, taky z KS PHA.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 30.11.2013 09:01:14
 
Komentář číslo: 1693                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 9,17
Komentář: Cepl ml. je rozhodně prototypem moderního soudce, který nechápe interpretaci zákona "bezhodnotově" jakožto poskok moci zákonodárné, ale tak, že rozhodování soudní moci má být omezením a protiváhou legislatury státu. Je pak jasné, proč s despektem (a se závistí) na něj pohlížejí právníci jimž je blízký legalismus v dávno překonané kelsenovské optice. Jak pak mohou takoví lidé reflektovat krizi důvěry občanů ve stát a jeho právní řád ohrožující samu demokracii?
Pošlete email ke komentáři
Datum: 14.07.2011 01:33:25
 
Komentář číslo: 1575                Spisová značka: 37C1/2007    
Průměr Hodnocení: 2
Komentář: Nechává se ovládat emocemi a doměnkami, zbrklý, překrucuje skutečnosti, povýšil rozhodnutí a úvahy policistky nad soudní moc, nemá pojem o povinnostech a lhůtách v oblasti trestně právní. Má možná dobrý úmysl, ale větší je touha po divadelním představení, což se pak komplikuje s ne dost vysokým IO, které zřejmě nepřevyšuje hranici 120 a s chybějícími zkušenostmi z jiné, než soudcovské práce.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 28.05.2011 02:10:49
 
Komentář číslo: 1362                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 9,57
Komentář: Mám z něj zkrátka dobrý pocit, to zaprvé, a zadruhé, což je asi nejdůležitější - předhazování vlastního otce je vůči němu nefér...všichni jsme děti něčích otců.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 15.03.2011 08:04:50
 
Komentář číslo: 1261                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 26.02.2011 12:33:35
 
Komentář číslo: 916                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 8,75
Komentář: K doktoru Ceplovi je těžké být nestranný, neboť co umí na výbornou je vyvolávat emoce. Nicméně po odborné stránce lze jeho práci vytknout je málo a je třeba rozhodně ocenit jeho pochopení pro potřebu transparentnosti justice.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.02.2011 04:48:27
 
Komentář číslo: 887                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 9,17
Komentář: Více takových soudců v české justiční bažině!
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.02.2011 03:50:54
 
Komentář číslo: 883                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 9,86
Komentář: Přemýšlí o své práci, je ochotný riskovat kariéru, když je přesvědčený, že postupuje správně. Snaží se pozvednout schlíplý prapor české justice.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.02.2011 03:04:53
 
Komentář číslo: 876                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 9,86
Komentář: Soudce, který se neskrývá se za hradbu formalismu, legalistického positivismu a soudcovského "newspeaku".
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.02.2011 01:35:57
 
Komentář číslo: 568                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář: jeden z mála soudců, kteří aplikují zdravý rozum a přirozené právo
Pošlete email ke komentáři
Datum: 11.11.2010 03:10:16
 
Komentář číslo: 397                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,5
Komentář: pro vlastní sebeprezentaci udělá cokoliv. Bolistkář.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.10.2010 06:25:52
 
Komentář číslo: 396                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,43
Datum: 23.10.2010 06:25:04
 
Komentář číslo: 395                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,5
Komentář: neupsěšný advokát se stal opět soudcem
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.10.2010 06:24:01
 
Komentář číslo: 394                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 2
Komentář: Silně nábožensky založený, zuřivý protenstant po otci. Mindráky jako u protestantů, snaha konta Dobro se zvrhává v sebepropagaci.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.10.2010 06:23:19
 
Komentář číslo: 393                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,79
Komentář: Vlastní politické ambice mu brání v nezávislosti.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.10.2010 06:21:50