HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Jitka DÝŠKOVÁ     

Soud: Nejvyšší soud Brno

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Jitka DÝŠKOVÁ
 
Komentář číslo: 11346                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 2.21
Komentář: Z trojice Brzobohará, Ferák, Dýšková se jeví jako nejrozumnější.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.12.2020 01:47:47
 
Komentář číslo: 11074                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Nevím kdo to je, ale holt u NS patří do tria tvořícího už pouze pseudovědu.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 08.08.2020 09:42:37
 
Komentář číslo: 10371                Spisová značka: 26 Cdo 2307/2018    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Ústavní soud (II. ÚS 4235/18) konstatoval, že tato soudkyně porušila právo stěžovatelky na svobodné jednání podle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod ve spojení se zásadou pacta sunt servanda plynoucí z čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky a právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny. Rozhodnutí soudkyně Ústavní soud proto zrušil.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 12.10.2019 06:58:23
 
Komentář číslo: 8774                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Souhlasím,že tento senát Ferák,Brzobohatá,Dýšková jsou snad jediný, kdo na Nejvyšším soudu jsou a rozhodují, jak se jim chce a jak se vyspí.Hanba jim.Neví co je to spravedlnost a lidská práva.Nedělají dobré jméno Nejvyššímu soudu,měli by z nejvyššího soudu zmizet.Upírají lidem práva na spravedlivý proces.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 15.10.2018 08:28:44
 
Komentář číslo: 8600                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Není schopná k posuzování věcí, buď má symptom vyhořelostí, nebo v pracovní době se nudí a potom spláchne ze stolu ... Čekatel výplatní pásky a dobírky.. Mizerná soudkyně, který poškozuje SPRAVEDLNOST
Pošlete email ke komentáři
Datum: 06.07.2018 08:54:38
 
Komentář číslo: 7992                Spisová značka: NS 26 Cdo 4567/2016    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Senát Ferák+Brzobohatá+Dýšková, který jako jediný řeší v ČR dovolání ve věcech SVJ, svými rozhodnutími upírá právo na soudní přezkum rozhodnutí shromáždění SVJ a podporuje tím nezákonnost v SVJ, neboť dle jejich názoru pro vyslovení neplatnosti rozhodnutí shromáždění SVJ se použije § 1209 NOZ a nikoli § 258 a násl. NOZ, což však tvrdí důvodová zpráva k NOZ. Díky těmto soudcům jsou SVJ státem ve státě, kde právo neplatí a stanovy a zákony se nemusí dodržovat.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 14.07.2017 10:59:16