HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Vladimír FUČÍK     

Soud: Městský soud Praha

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Vladimír FUČÍK
 
Komentář číslo: 8232                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: JUSTIČNÍ MAFIE. Organizovaní zločinci v talárech. Páchají bezpráví a zlo. Karel Šigut, Petr Tajdus, Renata Prausová, Milena Kohoutková, Naděžda Foldynová, Hana Šedivá, Vladimír Fučík, Michal Mikláš, Monika Špoková, Lenka Severová, Václav Duda, Vladimír Hašana, Petr Hübner, Iva Březinová, Jiří Spáčil, Michal Králík, David Havlík, Michael Pažitný, Tomáš Lichovník, Kateřina Šimáčková, David Uhlíř a další. POKŘIVUJÍ PRÁVO. VYTVÁŘÍ BEZPRÁVÍ.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 02.01.2018 07:03:14
 
Komentář číslo: 7862                Spisová značka: 28 C 132 / 2013    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Partička komunistických soudců se mne od r. 2013 snaží finančně zlikvidovat. Odsuzují mne k naprosto absurdním platbám na základě fiktivních faktur za nikdy nedodaný materiál a služby. Justice je totálně prohnilou institucí, neboť neprošla očistou od Vyšinského tovaryšů.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 13.05.2017 07:57:08
 
Komentář číslo: 3703                Spisová značka: 13 Co 239/2008    
Průměr Hodnocení: 2.88
Komentář: Za desetileté průtahy v řízení o výkon rozhodnutí nepřiznal poškozenému žádnou náhradu nemajetkové újmy s odůvodněním, že tuto nelze automaticky předpokládat. Odchýlil se od právního názoru soudu I. stupně, aniž žalobci umožnil se k odlišnému právnímu náhledu odvolacího soudu vyjádřit (viz I. ÚS 113/02). Nerespektoval judikaturu ESLP, podle které se při nepřiměřené délce řízení vznik nemajetkové újmy předpokládá a důkazy se nevyžadují. Jeho rozsudek zrušil až Nejvyšší soud (30 Cdo 958/2019)
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.03.2013 09:14:05
 
Komentář číslo: 2847                Spisová značka: 13 Co 398/2011 - 83    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Bez delšího přemýšlení je schopen potvrdit
oprávněnost exekuce podle rozhodčí doložky na
smlouvě se zfalšovaným podpisem. Toto rozhodnutí
zrušil až ústavní soud nálezem IV.ÚS 2735/11 ze
dne 03.04.2012. Tato kauza o schopnostech JUDr.
Fučíka vypovídá vše.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 20.06.2012 10:06:48
 
Komentář číslo: 1785                Spisová značka: 13 Co 388/2010    
Průměr Hodnocení: 9.75
Komentář: Starší, leč vzdělaný a pracovitý soudce, který má nastudovaný spis a ví přesně, co je předmětem sporu. Je věcný a k účastníkům při jednání zdvořilý. Soudí bez průtahů. Oč stručnější je při referování dosavadního průběhu řízení, o to je jeho referát věcnější a dokáže několika větami definovat podstatu právního problému, který je klíčový. Zná a uplatňuje judikaturu Nejvyššího soudu. Nad projednávanou věcí přemýšlí a slovo spravedlnost pro něj není jen prázdným pojmem. Takových soudců mnoho není.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 08.08.2011 09:38:08
 
Komentář číslo: 802                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 11.02.2011 11:41:49