HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Lenka MELMUKOVÁ     

Soud: Okresní soud Příbram

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Lenka MELMUKOVÁ
 
Komentář číslo: 10995                Spisová značka: č.j.32Co106/2020-391    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Žalobkyně:JUDr.Ing.PhDr.Alena Goldwinová, Vážená Melmuková, to co jste mi dnes udělala bylo naposledy!!! Vy porušujete Ústavu ČR!Vy porušujete zákony ČR!Vy porušujete zákony přírody! Vy Vážená Lenko Melmuková se stavíte na odpor, mne matce!Vy Melmuková, se stavíte na odpor mým třem synům! Vy Melmuková, se stavíte na odpor mému nezletilému synovi 10let!Vy se stavíte na odpor dětem!!!Za §331 Vás odsuzuji, ke 12letům nepodmíněně!Matka tří synů!!!Vážený policejní prezidente,konejte svou povinnost!!!
Pošlete email ke komentáři
Datum: 02.07.2020 06:28:06
 
Komentář číslo: 10924                Spisová značka: č.j.12C69/2020-104    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: JUDr.PhDr.Alena Goldwinová-Žalobkyně:Dne 3.1.2020 jsem k OSpodala Žalobu na náhr.nemaj.újmy,dne 3.5.jsem tutéž Žalobu podala ke KSPraha. Dnes mi opět, byla samosoudkyní s konečnou platností má žaloba zamítnuta!Byla jsem poučena:"Žaloba musí obsahovat název a sídlo právnické osoby,označení státu a příslušné organizační složky státu"???Evaluace JUDr.podnikatelky:"vztah partnerů a zaměstnání partnera,Vážená paní Melmuková, nemá žádnou souvislost s Rozsudkem jménem republiky"!!!
Pošlete email ke komentáři
Datum: 05.06.2020 06:20:25
 
Komentář číslo: 10912                Spisová značka: č.j12C14/2020-105    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: JUDr.PhDr.Alena Goldwinová-Žalobkyně:Dne 9.1.2020 jsem podala Žalobu na náhradu nemajetkové újmy v důsledku ublížení na zdraví-Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se od poplatku osvobozuje navrhovatel, jemuž byla způsobena újma na zdraví.Dne 28.5.2020 mi byla má Žaloba s konečnou platností zamítnuta, neboť jsem nezaplatila soudní poplatek! Evaluace:"Dojde-li k usmrcení příslušníka,u soudu se odškodnění nedovoláte"!
Pošlete email ke komentáři
Datum: 03.06.2020 06:28:39
 
Komentář číslo: 10876                Spisová značka: č.j.12C69/2020-101    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Žalobkyně: PhDr.JUDr.Alena Goldwinová - podnikatelka v oboru psychologie a advokacie!!!Dne 6.5.2020 jsem podala ke KS v Praze, Žalobu na náhradu nemajetkové újmy, došlo k ublížení na zdraví! Dne 20.5.2020 jsem od OS v Příbrami obdržela Usnesení s poučením, že proti němu není odvolání přípustné! KS předal vše zpět k OS! Přesto, že tyto Žaloby výhradně, řeší soud II.stupně! Soudci jsou placeny státem! K čemu, a komu tedy slouží tyto státní instituce? Vážení občané a podnikatelé ČR-POTŘEBUJEME JE??
Pošlete email ke komentáři
Datum: 20.05.2020 09:47:55
 
Komentář číslo: 10808                Spisová značka: č.j.12C55/2020-11    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Vážené mladé maminky!Zůstala jsem se třemi chlapečky sama! Domáhala jsem se ochrany svých a mých třech chlapečků soudní cestou! Jsem samoživitelka! Vždy jsem narazila na soudkyni JUDr.Lenku Melmukovu, u Příbramského soudu se mi nedostalo ochrany práv maminky, ani chlapečků! PhDr.psychologie Alena Goldwinová!
Pošlete email ke komentáři
Datum: 22.04.2020 05:57:58
 
Komentář číslo: 10797                Spisová značka: 12 Nc9412/2019-41    
Průměr Hodnocení: 1
Komentář: Nechápu? Na první pohled dáma! V soudní síni? Netaktní, nezpůsobilá vydávat Rozsudky jménem republiky!!!
Pošlete email ke komentáři
Datum: 14.04.2020 08:36:27
 
Komentář číslo: 10708                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 2,29
Komentář: Soudkyně bez právního názoru.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 24.02.2020 03:00:33
 
Komentář číslo: 2668                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,5
Komentář: Byl jsem jejím soudním rozhodnutím velmi zklaman,bylo jasně vidět jak nadržuje druhé straně v soudním sporu.A čišela z ní arogance.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 21.04.2012 03:30:04
 
Komentář číslo: 1540                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,64
Komentář:
Pošlete email ke komentáři
Datum: 17.05.2011 08:16:16