HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: Ing.JUDr. Petr PACHOLÍK     

Soud: Obvodní soud pro Prahu 5

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: Ing.JUDr. Petr PACHOLÍK
 
Komentář číslo: 5937                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 5.07
Komentář: V soudní síni s tímto soudcem to nevypadá jako u soudu, ale někde "u piva"... velice podjatý, neměří oběma stranám stejně, straní darebákům a hulvátům, kauza, která by mohla být vyřešena na druhé stání se řeší mnoho let....
Pošlete email ke komentáři
Datum: 13.04.2015 01:44:33
 
Komentář číslo: 5826                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 8.43
Komentář: Na jednání pečlivě připraven, k účastníkům velice slušný. Na několika jednáních pobízel žalobce i žalovaného k uzavření smíru. Rozsudek byl následně pečlivě odůvodněn.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 08.03.2015 02:03:19
 
Komentář číslo: 2672                Spisová značka: 34 C 241/2008    
Průměr Hodnocení: 6.29
Komentář: Orientuje se ve spise, na jednání je připraven, k účastníkům slušný. Už méně přesná, místy smysl pozměňující je protokolace průběhu jednání. Neřídí se judikaturou k odškodňování nepřiměřených délek řízení. Přiznává nízké nebo vůbec žádné odškodnění za nemajetkovou újmu. Dne 4.4.2012 vydal výzvu k zaplacení soudního poplatku za odvolání, ačkoliv řízení o nárocích podle zákona č. 82/1998 Sb. je od soudních poplatků osvobozeno (§ 11 odst. 1 písm. m/ zák. o soudních poplatcích). Rozporuplný dojem.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.04.2012 12:25:55
 
Komentář číslo: 2637                Spisová značka: 34 C 132/2011    
Průměr Hodnocení: 5.5
Komentář: Na jednání bývá připraven, dokazování provádí věcně, orientuje se ve spise i v připojených spisech kterými provádí dokazování, nezdržuje jednání zbytečnými formalitami, je zdvořilý. Bohužel nezná / nepoužívá judikaturu NS a ÚS k odškodňování průtahů v řízení a když byl na ní upozorněn, tak se jí vůbec neřídil. Odškodnění za nemajetkovou újmu přiznal ve směšně nízké výši a to za průtahy trvající 9, resp. 12 let. Za průtahy v délce 6 a půl roku nepřiznal odškodnění vůbec žádné.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 16.04.2012 05:23:53
 
Komentář číslo: 1804                Spisová značka: 34 C 241/2008    
Průměr Hodnocení: 3.75
Komentář: Známka 1 za "schopnost zvládnout složitější spory" nevystihuje podstatu věci, protože zřejmě nezvládne ani ty jednoduché. Po předchozí soudkyni vyřizující senát 34 C Mgr. Magdě Kubešové (která spisy pouze štosovala, ale nerozhodovala), převzal věc žaloby o odškodnění za průtahy v řízení, podané dne 25.4.2007. Aniž proběhlo byť jediné jednání, po 4 letech průtahů ("průtahy v průtazích") usnesením řízení zastavil na základě domněnek, které čerpal pouze z internetu (RES) a které si ani neověřil.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 10.08.2011 01:59:43