HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Ondřej SEKVARD Ph.D.     

Soud: Městský soud Brno

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Ondřej SEKVARD Ph.D.
 
Komentář číslo: 10122                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář: Pane soudce máte vždy pravdu.

Ale to platí jen dočasně. Že jste to Vy, tak třeba 100 let...

Je tu ještě jiný Soudce a ten má ještě větší pravdu než Vy. "Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život." (Písmo Svaté, Janovo evangelium 14,6a)

"Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám." (Písmo Svaté, Matoušovo evangelium 7,2)


"Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům?" (Písmo Svaté, Žalm 82,2)
Pošlete email ke komentáři
Datum: 08.05.2019 03:20:03
 
Komentář číslo: 6839                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 10
Komentář: Pan soudce byl po celou dobu soudních jednání velice profesionální a opravdu se výraznou měrou zasadil o smír. To, čeho jsem se snažila dosáhnout již před soudem byla dohoda, pan soudce to i přes zarputilost žalobce nevzdal a dosáhl našeho smíru.
Opravdu si tohoto jeho postoje vážím. Ne každý je asi takto rozumný a profesionální.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 18.03.2016 04:23:20
 
Komentář číslo: 3887                Spisová značka: 2112 C 184/2012    
Průměr Hodnocení: 9,79
Komentář: Přestože jsem u soudu prohrála, líbilo se mi profesionální a velmi kultivované vystupování pana soudce. Mladý, nadějný. Pochvala.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 22.05.2013 02:19:15