HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Alena VEIGLOVÁ     Jmenování do funkce: 5.3. 2012

Soud: Okresní soud Svitavy

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Alena VEIGLOVÁ
 
Komentář číslo: 10905                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,29
Komentář: Paní soudkyně, patří bohužel k těm, kteří své profesi nadělají dobré jméno. Její rozhodnutí se nechá jasně předvídat a zpravidla přímo souvisí s tím, co pro ni bude představovat nejméně práce. Neobtěžuje se ani se zdůvodněním svých rozhodnutí, což komentoval i odvolací soud a její rozhodnutí několikrát vrátil. Nejde ji o věc samou alibisticky přenáší rozhodnutí na OSPOD, neusiluje o řešení situace či zlepšení poměru ku prospěchu o dítěte. Ve sporech straní matce.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 02.06.2020 07:07:35
 
Komentář číslo: 9019                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1,5
Komentář: Při soudu o svěření syna do péče JUDr.Veiglová silně stranila matce. Přestože matka dva své předchozí syny nechala do péče otcům a podařilo se mi soudu prokázat její lhaní jak policii, tak samotnému soudu, rozhodla soudkyně o svěření syna do matčiny péče (já jsem požadoval střídavou). Navíc rozhodla (opět na přání matky) o zaplacení výživného z mé strany i za měsíc, kdy jsme ještě žili ve společné domácnosti a já (opět prokazatelně) platil z mého účtu veškeré výdaje na domácnost.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 28.01.2019 06:51:05