HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Eliška MRÁZKOVÁ     

Soud: Městský soud Praha

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Eliška MRÁZKOVÁ
 
Komentář číslo: 3702                Spisová značka: 13 Co 239/2008    
Průměr Hodnocení: 3,62
Komentář: Za desetileté průtahy v řízení o výkon rozhodnutí nepřiznala poškozenému žádnou náhradu nemajetkové újmy s odůvodněním, že tuto nelze automaticky předpokládat. Odchýlila se od právního názoru soudu I. stupně, aniž žalobci umožnila se k odlišnému právnímu náhledu odvolacího soudu vyjádřit (viz I. ÚS 113/02). Nerespektovala judikaturu ESLP, podle které se při nepřiměřené délce řízení vznik nemajetkové újmy předpokládá a důkazy se nevyžadují. Její rozsudek zrušil až Nejvyšší soud (30 Cdo 958/2019).
Pošlete email ke komentáři
Datum: 23.03.2013 09:10:29
 
Komentář číslo: 1786                Spisová značka: 13 Co 388/2010    
Průměr Hodnocení: 9,88
Komentář: Zkušená, vzdělaná a pracovitá soudkyně, která má nastudovaný spis a ví přesně, co je předmětem sporu. Soudí bez průtahů. Je věcná a k účastníkům při jednání zdvořilá. Oč stručnější je při referování dosavadního průběhu řízení, o to je její referát věcnější a dokáže několika větami definovat podstatu právního problému, který je klíčový. Zná a uplatňuje judikaturu Nejvyššího soudu. Nad projednávanou věcí přemýšlí a slovo spravedlnost pro ni není jen prázdným pojmem. Takových soudců je málo.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 08.08.2011 09:43:05