HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo

Hodnoťte Soudce: JUDr. Slavomír NOVÁK     

Soud: Městský soud Praha

Detailní hodnocení

* Povinný údaj
* Email:
* Potvrďte Email:
Adresa:
* Hodnotitel:
 
Hodnocení
* Povaha:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Vzdělanost:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Pracovitost:   (1 = Málo pracovitý, 10 = Vysoce pracovitý)
* Schopnost zvládnout složitější spory:   (1 = Zlá, 10 = Výborná)
* Přesnost:   (1 = Vždy pozdě, 10 = Vždy na čas)
* Nestranný přístup k soukromému řízení:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Nestranný přístup k trestním sporům:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Flexibilita při plánování:   (1 = Neflexibilní, 10 = Flexibilní)
Obecný sklon k soudním kaucím:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Obecný sklon k předběžným opatřením:   (1 = Často, 10 = Nikdy)
Zapojení do mimosoudních vyrovnání:   (1 = Málo aktivní, 10 = Velmi aktivní)
Obecný sklon v trestních věcech na jednání:   (1 = Podjatý, 10 = Nestranný)
Obecný sklon v trestních věcech vynášení:   (1 = Tvrdý, 10 = Shovívavý)
Doporučení:   (1 = 10%, 10 = 100%)
Spisová značka:
Komentář:
captcha
Opište kód z obrázku:
 
 
Co řekli jiní o soudci: JUDr. Slavomír NOVÁK
 
Komentář číslo: 5168                Spisová značka: 8 A 167/2010    
Průměr Hodnocení: 4.75
Komentář: Včas podanou žalobu 7.7.2010 (první pracovní den po dnech pracovního klidu a dvou státních svátků) nejprve nechal 3 a půl roku ležet a teprve 19.2.2014 usnesením žalobu odmítl jako údajně opožděnou, ačkoliv byla podána včas. Jeho zmatečné usnesení zrušil až Nejvyšší správní soud (9 As 136/2014), který se pozastavil nad tím, že k posuzování včasnosti žaloby (základní podmínky řízení) se soud dostal až za 3 a půl roku. Ani po 4 letech od podání žaloby samotná věc stále není rozhodnuta. Ostuda.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 16.07.2014 06:10:09
 
Komentář číslo: 2640                Spisová značka: 7 Ca 2/2003    
Průměr Hodnocení: 4.88
Komentář: Řízení o žalobě proti rozhodnutí Policie ČR zde trvalo 6 let a 1 měsíc, ačkoliv nakonec žalobu neprojednal věcně, ale odmítl ji s odůvodněním, že listina s nadpisem ROZHODNUTÍ, výrokem, odůvodněním, poučením a dalšími náležitostmi "není správním rozhodnutím v materiálním slova smyslu". (Aha.) Procesní rozhodnutí v průběhu řízení vydával "od boku" a opakovaně mu byla po kasačních stížnostech rušena Nejvyšším správním soudem. Celkový dojem zvláštní.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 16.04.2012 07:23:08
 
Komentář číslo: 1543                Spisová značka:    
Průměr Hodnocení: 1.5
Komentář: Trošičku hodně divný bard. U poplatkové žádosti mě poslal k vyplnění formulář, který již obdržel, na zdvořilou žádost o znovuzaslání formuláře ve vyplnitelné formě reagoval tak, že žádost zamítl - bez procesního usnesení k opravě vad, bez soudcovské lhůty - ani z nyní napadeného usnesení není patrno, co pan soudce vlastě požaduje doplnit.
Pošlete email ke komentáři
Datum: 18.05.2011 10:04:08