HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo
Seznam Soudců na Soudu:   Krajský soud Plzeň
 
 JménoPříjměníPočet hodnocení
Hodnoť Alice BÁRTOVÁ 3
Hodnoť Miloš BENETKA 1
Hodnoť David BOKR 1
Hodnoť Tomáš BOUČEK 5
Hodnoť Libuše CHUDÍKOVÁ 1
Hodnoť Eva DUDOVÁ 1
Hodnoť Vladimíra DUŠKOVÁ 1
Hodnoť Svatava DVORECKÁ 1
Hodnoť Pavel FAIT 1
Hodnoť Lubomír FIALA 15
Hodnoť Alena FINTOVÁ 0
Hodnoť Vlasta FORMÁNKOVÁ 0
Hodnoť Anna GRIMOVÁ 3
Hodnoť Marta HAVLOVÁ 0
Hodnoť Iva HEJDUKOVÁ 2
Hodnoť Alena HOCKÁ 0
Hodnoť Kateřina HORÁKOVÁ 0
Hodnoť Jan HOSTAŠ 3
Hodnoť Miroslav HROMADA 2
Hodnoť Radovan HRONEK 1
Hodnoť Jiřina HRONKOVÁ 1
Hodnoť Věra JAKUBOVÁ 0
Hodnoť Zdeněk JAROŠ 4
Hodnoť Miroslava JAROŠOVÁ 3
Hodnoť Zdeněk JEŘÁBEK 3
Hodnoť Daniela JEŘÁBKOVÁ 0
Hodnoť Soňa KACOVSKÁ 3
Hodnoť Martin KANTOR 1
Hodnoť Jaroslava KOČANDRLOVÁ 3
Hodnoť Jana KOMÍNKOVÁ 0
Hodnoť Eva KOTRBATÁ 0
Hodnoť Zuzana KREJSOVÁ 2
Hodnoť Alexandr KRYSL 3
Hodnoť Alena KRYSLOVÁ 7
Hodnoť Petr KUCHYNKA 0
Hodnoť Vladimíra LADMANOVÁ 1
Hodnoť Jiří LEVÝ 6
Hodnoť Nataša LOUŽILOVÁ 0
Hodnoť Miroslav MLČÁK 2
Hodnoť Miloslava NOVÁKOVÁ 5
Hodnoť Jiří NOVOTNÝ 1
Hodnoť Irena ONDRUSZOVÁ 3
Hodnoť Věra ORAVCOVÁ 2
Hodnoť Taťána PÁNKOVÁ 1
Hodnoť Ivana PARVONIČOVÁ 1
Hodnoť Irena PATEROVÁ 0
Hodnoť Jaroslava PIHLÍKOVÁ 3
Hodnoť Lukáš PIŠVEJC 0
Hodnoť František POKORNÝ 4
Hodnoť Pravoslav POLÁK 1
Hodnoť Alena POLEDNOVÁ 6
Hodnoť Helena PRZYBYLOVÁ 1
Hodnoť Zdeněk PULKRÁBEK 0
Hodnoť Michal REITSPIES 5
Hodnoť Václav ROUČKA 1
Hodnoť Ivana RŮŽIČKOVÁ 3
Hodnoť Jarmila RŮŽKOVÁ 1
Hodnoť Jana ŠALOMOUNOVÁ 0
Hodnoť Pavel ŠAŠEK 0
Hodnoť Martin ŠEBEK 1
Hodnoť Zdeňka ŠEBKOVÁ 0
Hodnoť Miloslav SEDLÁČEK 1
Hodnoť Alexander ŠÍMA 3
Hodnoť Ivana ŠÍMOVÁ 0
Hodnoť Ivan ŠINDLER 1
Hodnoť Jaroslav ŠKOPEK 0
Hodnoť Jan ŠPETA 1
Hodnoť Přemysl ŠPICAR 2
Hodnoť Milan ŠTEJR 0
Hodnoť Emilie ŠTĚPÁNKOVÁ 1
Hodnoť Milan SUK 1
Hodnoť Karel SVOBODA 2
Hodnoť Eva VODIČKOVÁ 1
Hodnoť Soňa VOZÁBALOVÁ 0
Hodnoť Jana VYLETOVÁ 2
Hodnoť Eduard WIPPLINGER 2
Hodnoť Marcel ŽÁN 0
Hodnoť Ivana ŽÁNOVÁ 2