HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo
Seznam Soudců na Soudu:   Krajský soud České Budějovice
 
 JménoPříjměníPočet hodnocení
Hodnoť Kateřina BEDNAŘÍKOVÁ 0
Hodnoť Petr ČERNÝ 4
Hodnoť Kamila DRÁBKOVÁ 0
Hodnoť Jana FAKTOROVÁ 3
Hodnoť Petr FOŘT 0
Hodnoť Pavlína GLASER HRůZOVÁ 0
Hodnoť Michal HÁJEK 1
Hodnoť Vladimíra HÁJKOVÁ 2
Hodnoť Jana HRABOVÁ 0
Hodnoť Vít JAKŠIČ 1
Hodnoť Iveta JIŘÍKOVÁ 1
Hodnoť Aleš KOLÁŘ 1
Hodnoť František KOLÁŘ 9
Hodnoť Marie KORBELOVÁ 1
Hodnoť Ivana KOSOVÁ 0
Hodnoť Michal KUBÁNEK 2
Hodnoť Tereza KUČEROVÁ 0
Hodnoť Martina LACINOVÁ 4
Hodnoť Tomáš LIS 2
Hodnoť Ondřej LUDVÍK 2
Hodnoť Trnková Marie 0
Hodnoť Lidmila McAVOY 0
Hodnoť Jiří NERAD 0
Hodnoť Helena NUTILOVÁ 0
Hodnoť Róbert OŽVALD 2
Hodnoť Helena PAPOUŠKOVÁ 14
Hodnoť Marcela PECHOVÁ 1
Hodnoť Robert PEKÁREK 3
Hodnoť Bohuslav PETR 0
Hodnoť Miloš PÓL 3
Hodnoť Zdeněk POŘÍZEK 0
Hodnoť Pavel PŘIBYL 2
Hodnoť Jana PROKOPOVÁ 2
Hodnoť Jiřina ROUBÍČKOVÁ 1
Hodnoť Marie RUDOLFOVÁ 1
Hodnoť Olga SMRČKOVÁ 7
Hodnoť Jiří ŠŤASTNÝ 2
Hodnoť Jiří STRAKA 2
Hodnoť Zdeněk STRNAD 0
Hodnoť Tomáš STROUHA 1
Hodnoť Pavel TOUFAR 1
Hodnoť Milan TRIPES 1
Hodnoť Jiří TRNKA 4
Hodnoť Marie TRNKOVÁ 0
Hodnoť Marie VAZAČOVÁ 0
Hodnoť Miroslav VESELÝ 2
Hodnoť Ondřej VÍTŮ 2
Hodnoť Zuzana VÖLFLOVÁ 0
Hodnoť Miloš VONDRÁČEK 0
Hodnoť Milena VRÁNKOVÁ 0
Hodnoť Vladimíra ZELENKOVÁ 1
Hodnoť Aleš ZEZULA 0