HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo
Seznam Soudců na Soudu:   Krajský soud Ostrava
 
 JménoPříjměníPočet hodnocení
Hodnoť Radek ADAMUS 0
Hodnoť Radmila BAĎUROVÁ 4
Hodnoť Jitka BARTOSZOVÁ 2
Hodnoť Barbora BERKOVÁ 2
Hodnoť Magda BLAŤÁKOVÁ 0
Hodnoť Šárka BOKŮVKOVÁ 1
Hodnoť Hana BROŽOVÁ 2
Hodnoť Anton BUCHEŇ 2
Hodnoť Petr BUDÍN 7
Hodnoť Martin BUJOK 0
Hodnoť Hana CARBOLOVÁ 3
Hodnoť Lenka ČECHOVÁ 3
Hodnoť Barbara CSEPCSAROVÁ 1
Hodnoť Marek DEL FAVERO 2
Hodnoť Jiří DEMEL 20
Hodnoť Dana DORAZILOVÁ 1
Hodnoť Čestmír DUDA 0
Hodnoť Šárka DVOŘÁKOVÁ 6
Hodnoť Karel GIL 0
Hodnoť Renáta GILOVÁ 6
Hodnoť Jiří GOTTWALD 0
Hodnoť Petr GOTTWALD 1
Hodnoť Dagmar GOTTWALDOVÁ 1
Hodnoť Petra HAJDÍKOVÁ 0
Hodnoť Kateřina HAJNÁ 2
Hodnoť Pavla HALFAROVÁ 3
Hodnoť Tomáš HENDRYCH 0
Hodnoť Michal HOCKO 6
Hodnoť Kateřina HOLEŠOVSKÁ 0
Hodnoť Miroslava HOLUBOVÁ 0
Hodnoť Miroslava HONUSOVÁ 0
Hodnoť Jan HORÁK 0
Hodnoť Martin HRABOVSKÝ 1
Hodnoť Iva HRDINOVÁ 3
Hodnoť Jaroslav HUDEČEK 3
Hodnoť Milan IHNÁT 4
Hodnoť Zuzana IHNÁTOVÁ 2
Hodnoť Petr INDRÁČEK 3
Hodnoť Aleš JANOŠEC 4
Hodnoť Vladimír JANŠA 1
Hodnoť Vít JAŠEK 2
Hodnoť Monika JAVOROVÁ 4
Hodnoť Michal JELÍNEK 6
Hodnoť Daniela KABÁTOVÁ 1
Hodnoť Martin KAŇOK 0
Hodnoť Marcela KERNBACHOVÁ 0
Hodnoť Lenka KONRÁDOVÁ 3
Hodnoť Petra KOSTELŇÁKOVÁ PETŘÍKOVÁ 2
Hodnoť Igor KRAJDL 1
Hodnoť Rostislav KRHUT 2
Hodnoť Ivana KUDRNOVÁ 0
Hodnoť Petr KULA 0
Hodnoť Ilona LÖVYOVÁ 0
Hodnoť Jana MARTÍNKOVÁ 0
Hodnoť Zuzana MELŠOVÁ 0
Hodnoť Tomáš MIČKA 0
Hodnoť Magda MIHULOVÁ 1
Hodnoť Jaroslava MIKETOVÁ 0
Hodnoť Jana MISIAČKOVÁ 0
Hodnoť Ondřej MRÁKOTA 6
Hodnoť Miroslav MUCHA 4
Hodnoť Karla MUSILOVÁ 0
Hodnoť Karla NEKOLOVÁ 0
Hodnoť Jiří NĚMEC 0
Hodnoť Šárka NEUWIRTHOVÁ 1
Hodnoť Petr NOVÁK 3
Hodnoť Vladimíra NOVÁKOVÁ 0
Hodnoť Ladislav OLŠAR 0
Hodnoť Eduard ONDRÁŠEK 1
Hodnoť Jana PALKOVSKÁ 3
Hodnoť Eva PAUČKOVÁ 2
Hodnoť Milan PEČENKA 8
Hodnoť Simona PITTERMANNOVÁ 7
Hodnoť Eva PLACZKOVÁ 1
Hodnoť Marcela PLUTKOVÁ 1
Hodnoť Renata POSPÍŠILOVÁ 2
Hodnoť Roman RAAB 0
Hodnoť Martina RADKOVA 3
Hodnoť Michal RENDA 2
Hodnoť Jiří RICHTER 1
Hodnoť Aleš RÝZNAR 1
Hodnoť Vladimír SEDLÁČEK 0
Hodnoť Lenka SEVEROVÁ 8
Hodnoť Zuzana ŠIMOVÁ 1
Hodnoť Šárka SKALSKÁ 3
Hodnoť Eva SLABĚŇÁKOVÁ 0
Hodnoť Bronislav ŠLAHAŘ 8
Hodnoť Zuzana ŠNEJDRLOVÁ 2
Hodnoť Daniel SPRATEK 1
Hodnoť Michaela STERIOVSKÁ OTAVOVÁ 3
Hodnoť David STOŠEK 1
Hodnoť Martin ŠULÁK 4
Hodnoť Jaromír SYNEK 1
Hodnoť Petr TAJDUS 3
Hodnoť Martina TELCOVÁ 0
Hodnoť Pavel TELEC 2
Hodnoť Danuše TESCHLEROVÁ 0
Hodnoť Daniela TETEROVÁ 1
Hodnoť Pavla TOMALOVÁ 0
Hodnoť Judita TOMÁNKOVÁ 2
Hodnoť Vladislav TOPIARZ 3
Hodnoť Jarmila ÚŘEDNÍČKOVÁ 1
Hodnoť Aleš VAŠKŮ 1
Hodnoť Miroslav VOKOUN 0
Hodnoť Aleš VOLNÝ 2
Hodnoť Miroslav VRBATA 0
Hodnoť Ivo WALDER 2
Hodnoť Soňa WALDEROVÁ 0
Hodnoť Šárka ZACHAROVÁ 0
Hodnoť Michaela ZAPLETALOVÁ 2
Hodnoť Eva ZAVRTÁLKOVÁ 5
Hodnoť Šárka ŽMOLILOVÁ 2
Hodnoť Tomáš ZUBEK 1
Hodnoť Monika ZUBKOVÁ 0