HODNOCENÍ SOUDCŮ

    "Lidé se celkem neliší  v tom, co považují za zlo; velmi se však liší v tom, co považují za odpustitelné"  G.K.CHESTERTON
Logo
Seznam Soudců na Soudu:   Krajský soud Ostrava
 
 JménoPříjměníPočet hodnocení
Hodnoť Radek ADAMUS 0
Hodnoť Radmila BAĎUROVÁ 3
Hodnoť Jitka, BARTOSZOVÁ 2
Hodnoť Barbora BERKOVÁ 2
Hodnoť Magda BLAŤÁKOVÁ 0
Hodnoť Šárka BOKŮVKOVÁ 1
Hodnoť Hana-pob. Olomouc BROŽOVÁ 2
Hodnoť Anton-poboč.Olomouc BUCHEŇ 2
Hodnoť Petr BUDÍN 5
Hodnoť Martin BUJOK 0
Hodnoť Hana CARBOLOVÁ 1
Hodnoť Lenka ČECHOVÁ 3
Hodnoť Barbara CSEPCSAROVÁ 1
Hodnoť Marek DEL FAVERO 2
Hodnoť Jiří DEMEL 18
Hodnoť Dana- Olomouc DORAZILOVÁ 1
Hodnoť Čestmír DUDA 0
Hodnoť Šárka DVOŘÁKOVÁ 6
Hodnoť Alexandra ERBANOVÁ 2
Hodnoť Karel GIL 0
Hodnoť Renáta GILOVÁ 5
Hodnoť Jiří GOTTWALD 0
Hodnoť Petr GOTTWALD 1
Hodnoť Dagmar GOTTWALDOVÁ 1
Hodnoť Petra HAJDÍKOVÁ 0
Hodnoť Kateřina HAJNÁ 2
Hodnoť Pavla HALFAROVÁ 3
Hodnoť Tomáš HENDRYCH 0
Hodnoť Michal-pob.Olomouc HOCKO 6
Hodnoť Kateřina HOLEŠOVSKÁ 0
Hodnoť Miroslava HOLUBOVÁ 0
Hodnoť Miroslava HONUSOVÁ 0
Hodnoť Jan HORÁK 0
Hodnoť Martin HRABOVSKÝ 1
Hodnoť Iva HRDINOVÁ 2
Hodnoť Jaroslav-poboč.Olomouc HUDEČEK 3
Hodnoť Milan IHNÁT 4
Hodnoť Zuzana IHNÁTOVÁ 2
Hodnoť Petr INDRÁČEK 2
Hodnoť Aleš JANOŠEC 4
Hodnoť Vladimír JANŠA 1
Hodnoť Vít-pob. Olomouc JAŠEK 2
Hodnoť Monika JAVOROVÁ 4
Hodnoť Michal JELÍNEK 6
Hodnoť Zdeňka JURASOVÁ 1
Hodnoť Daniela KABÁTOVÁ 1
Hodnoť Martin KAŇOK 0
Hodnoť Marcela KERNBACHOVÁ 0
Hodnoť Lenka KONRÁDOVÁ 1
Hodnoť Petra KOSTELŇÁKOVÁ-PETŘÍKOVÁ 2
Hodnoť Igor KRAJDL 1
Hodnoť Rostislav KRHUT 2
Hodnoť Ivana KUDRNOVÁ 0
Hodnoť Petr KULA 0
Hodnoť Ilona LÖVYOVÁ 0
Hodnoť Jaroslav-poboč.Olomouc MALÁTEK 1
Hodnoť Jaroslav MÁLEK 1
Hodnoť Jana MARTÍNKOVÁ 0
Hodnoť Zuzana MELŠOVÁ 0
Hodnoť Tomáš MIČKA 0
Hodnoť Bohuslav-poboč.Olomouc MIERVA 0
Hodnoť Magda MIHULOVÁ 1
Hodnoť Jaroslava MIKETOVÁ 0
Hodnoť Jana MISIAČKOVÁ 0
Hodnoť Ondřej MRÁKOTA 6
Hodnoť Miroslav MUCHA 4
Hodnoť Karla-poboč.Olomouc MUSILOVÁ 0
Hodnoť Karla NEKOLOVÁ 0
Hodnoť Jiří NĚMEC 0
Hodnoť Šárka NEUWIRTHOVÁ 1
Hodnoť Petr NOVÁK 3
Hodnoť Vladimíra-poboč.Olomouc NOVÁKOVÁ 0
Hodnoť Ladislav OLŠAR 0
Hodnoť Eduard-poboč.Olomouc ONDRÁŠEK 1
Hodnoť Petr OREL 0
Hodnoť Jana PALKOVSKÁ 3
Hodnoť Eva-Olomouc PAUČKOVÁ 2
Hodnoť Milan- pob. Olomouc PEČENKA 6
Hodnoť Simona PITTERMANNOVÁ 7
Hodnoť Eva PLACZKOVÁ 1
Hodnoť Marcela PLUTKOVÁ 1
Hodnoť Otakar POCHMON 8
Hodnoť Zdeňka-poboč.Olomouc POLEDNÍČKOVÁ 3
Hodnoť Renata POSPÍŠILOVÁ 2
Hodnoť Vlastimila-Olomouc POTOCZKOVÁ 1
Hodnoť Roman RAAB 0
Hodnoť Martina-pob. Olomouc RADKOVA 2
Hodnoť Michal-pob.Olomouc RENDA 2
Hodnoť Jiří RICHTER 1
Hodnoť Aleš-pob.Olomouc RÝZNAR 1
Hodnoť Vladimír-poboč.Olomouc SEDLÁČEK 0
Hodnoť Lenka SEVEROVÁ 8
Hodnoť Zuzana ŠIMOVÁ 1
Hodnoť Šárka SKALSKÁ 3
Hodnoť Eva SLABĚŇÁKOVÁ 0
Hodnoť Bronislav-pob. Olomouc ŠLAHAŘ 8
Hodnoť Zuzana ŠNEJDRLOVÁ 2
Hodnoť Daniel SPRATEK 1
Hodnoť Michaela STERIOVSKÁ-OTAVOVÁ 3
Hodnoť David STOŠEK 1
Hodnoť Martin-pob.Olomouc ŠULÁK 4
Hodnoť Jaromír-pob.Olomouc SYNEK 0
Hodnoť Petr TAJDUS 3
Hodnoť Martina-Olomouc TELCOVÁ 0
Hodnoť Pavel-poboč.Olomouc TELEC 2
Hodnoť Danuše TESCHLEROVÁ 0
Hodnoť Daniela TETEROVÁ 1
Hodnoť Pavla TOMALOVÁ 0
Hodnoť Judita TOMÁNKOVÁ 2
Hodnoť Vladislav TOPIARZ 2
Hodnoť Jarmila ÚŘEDNÍČKOVÁ 1
Hodnoť Aleš - pob. Olomouc VAŠKŮ 1
Hodnoť Miroslav-Olomouc VOKOUN 0
Hodnoť Aleš VOLNÝ 2
Hodnoť Miroslav VRBATA 0
Hodnoť Pavel VYBÍRAL 0
Hodnoť Ivo WALDER 2
Hodnoť Soňa WALDEROVÁ 0
Hodnoť Šárka ZACHAROVÁ 0
Hodnoť Michaela ZAPLETALOVÁ 2
Hodnoť Eva ZAVRTÁLKOVÁ 5
Hodnoť Šárka ŽMOLILOVÁ 2
Hodnoť Tomáš ZUBEK 0
Hodnoť Monika ZUBKOVÁ 0